B@ldkinXAdvies en klankbord

Advies en klankbord

Brede advisering op financieel en procesmatig gebied. Daarnaast is klankbording voor de directie en management mogelijk.

 

Advies op zowel financiëel als management vlak

Onder de projecten zijn al verschillende adviesdiensten onder de aandacht gebracht. Naast deze projecten kan je voorts denken aan: Forecasting, Budgettering, Financiering. Tevens kan hierbij gedacht worden aan digitalisering hetgeen in het huidige tijdperk een must zal worden danwel reeds is.

Klankbording

Heb je als eigenaar en/ of management behoefte aan een periodiek klankbord die met je mee kan denken op alle aspecten van het ondernemerschap dan zijn wij daar als B@ldkinX graag toe bereid. Gezien onze lange managementervaring gecombineerd met een achtergrond in de accountancy (en derhalve veel diverse bedrijven uit alle bedrijfstakken hebben gezien) kunnen wij als externe partij hierin zeker van toegevoegde waarde zijn. Dit ondersteunt ook met name onze filosofie dat wij een lange termijn relatie met onze klanten willen aangaan waardoor wij hen in iedere fase van het groeiproces kunnen ondersteunen.