B@ldkinXGroei

Groei

Wij bieden ondersteuning aan organisaties in elke fase van hun groei. Iedere fase van een onderneming heeft zijn eigen bijzonderheden en uitdagingen. Laat ons jou begeleiden om deze uitdagingen het hoofd te bieden en problemen voor te zijn zodat jij je kan focussen op het ondernemen en jouw product. Onderstaand volgen slechts enkele voorbeelden.

Voor een meer volledig overzicht kan je ook eens een kijkje nemen op de pagina met het B@ldkinX concept

Administratieve dienstverlening (1e fase)

Als startende ondernemer zal er in het begin vooral behoefte zijn aan het uit handen nemen van de administratieve rompslomp. Gezien onze lange financiele ervaring is dit voor ons zeer bekend terrein. Denk hierbij ook aan advies in de keuze van een boekhoudpakket, het opzetten van de administratie en advies over de verzekeringsportefeuille. Dit is typerend voor de 1e fase van een onderneming waarbij de oprichter/ eigenaar zich vooral wil focussen op zijn product en klanten.

Organisatie ondersteuning (2e fase)

Bij een groeiende organisatie gaan er hele andere aspecten van het ondernemerschap optreden. Er wordt peroneel aangenomen (denk aan arbeidsovereenkomsten, wet Poortwachter, salaris- en verlofadministratie, pensioenen), contracten met klanten moeten worden opgesteld (contracten, opleverprotocollen, klantenservice, performance metingen), het inkoopproces gaat steeds belangrijker worden (contracten, voorwaarden definiëren, prijs- en leveringscondities, performance metingen) en de processen moeten op elkaar worden afgestemd (herinrichting primaire processen).

Management ondersteuning (3e fase)

In deze fase van de organisatie zal er veelal een managementlaag tussen de directie/ eigenaar en de rest van de organisatie gecreëerd worden. Het management zal bestaan uit specialisten in hun vakgebied zoals bijvoorbeeld inkoop, logistiek, HRM etc. Hiertoe zal vaak ook de organisatiestructuur op aangepast moeten worden alsmede wellicht ook het primair proces opnieuw geijkt worden. Daarnaast zal de aansturing van het management weer een nieuwe dimensie aan het ondernemerschap toevoegen. Veelal zullen er hiervoor ook de eerste indicatoren/ KPI’s gedefinieerd en onderhouden moeten worden, maar zeker ook het borgen van de opvolging van actieplannen zal veel aandacht vereisen. Gezien de groeiende complexiteit van de organisatie kan ook de invoering van een geïntegreerd softwaresysteem (ERP) overwogen worden. Bij al deze aspecten kan B@ldkinX jullie ondersteunen.

Delegatie (4e fase)

In de volgende fase zal er door de eerder genoemde toegenomen complexiteit en groei van de organisatie steeds meer aan het management gedelegeerd moeten worden. Hiertoe is het essentieel dat er een volwassen set KPI’s voorhanden is, de diverse afdelingen binnen de organisatie alsmede de onderliggende processen op elkaar afgestemd zijn en op de juiste wijze met elkaar communiceren. Management by walking around zal in deze fase van de organisatie niet alleen meer volstaan (uiteraard nog wel mede noodzakelijk).

Standaardisatie (5e fase)

Zoals in voorgaande fases al duidelijk is geworden zal een organisatie zichzelf steeds verder moeten blijven ontwikkelen en professionaliseren om de organisatie beheersbaar en aanstuurbaar te houden. In deze fase zal de nadruk liggen op standaardisatie. Deze standaardisatie zal derhalve door de gehele organisatie moeten plaatsvinden. Dit heeft niet alleen betrekking op processen maar ook op het gebruik van standaard rapportages, KPI’s, klantcontact etc.

 

Door onze senioriteit op het gebied van zowel Finance als Management zijn wij in staat om organisaties gedurende hun groei in alle fases te ondersteunen. Gedurende al deze fases, de gehele levensduur van de organisatie, staan wij onze klanten graag bij als klankbord voor de directie en het management.