B@ldkinXPrivacy Statement

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

B@ldkinX Management Support kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B2ldkinX management Support, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B@ldkinX Mannagement Support verstrekt. B@ldkinX management Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

–  Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom B@ldkinX management Support gegevens nodig heeft

B@ldkinX Management Support verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan B@ldkinX Management Support uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit <PRODUCT/DIENST>het verlenen van diensten op het gebied van management support en zakelijke dienstverlenining.

 

Hoe lang B@ldkinX Management Support gegevens bewaart

B@ldkinX management Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

B@ldkinX management Support verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van B@ldkinX Management Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B@ldkinX Management Support gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

B@ldkinX Management Support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties vanB@ldkinX Management Support bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BldkinX Management Support te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B@ldkinX Management Support heeft hier geen invloed op.

B2ldkinX Management Support heeft Google geen toestemming gegeven om via B@ldkinX Management Support verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar B@ldkinX Management Support. B@ldkinX Management Support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

B@ldkinX Management Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website vanB@ldkinX management Support maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B@ldkinx Management Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  B@ldkinX Management Support op via de op de website vermelde contactgegevens.

 

Gegevens B@ldkinX Management Support

Vestigings- en postadres: Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 85570664

Telefoon: 06-53428800 of 06-82327596

E-mailadres: Arjandenbreems@Baldkinx.nl

Robertosciangula@Baldkinx.nl